Sony Xperia Z3 Plus - סנכרון עם חשבון Microsoft®‎ Exchange ActiveSync®‎

background image

ךנוצרבש

ןרכנסל

םע

ןקתהה

.

7

שקה

לע

אבה

רחאלו

ןכמ

רחב

דציכ

ךנוצרב

לבקל

תוארתה

רשאכ

לבקת

תעדוה

ראוד

השדח

.

8

שקה

לע

אבה

,

ןזה

םש

רובע

ןובשח

הרבחה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םייס

הנקתה

.

9

םא

גצות

ךל

היחנה

,

לעפה

תא

להנמ

םינקתהה

ידכ

רשפאל

תרשל

ינוגראה

רידגהל

תונוכת

החטבא

תומיוסמ

ןקתהב

,

ןוגכ

תתבשה

הטלקה

תילוק

שומישו

תנפצהב

ןוסחא

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגהה

לש

ןובשח

EAS

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

אוד

"

ל

שקהו

וילע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

תורדגה

רחב

ןובשח

EAS

,

רחאלו

ןכמ

הנש

תא

תורדגהה

לש

ןובשח

EAS

שרדנכ

.

54

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

חוורמ

ןורכנס

רובע

ןובשח

EAS

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

אוד

"

ל

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

תורדגה

רחבו

ןובשחב

EAS

.

4

שקה

לע

תורידת

הקידב

.

5

תחת

תורדגה

ץוחמ

תועשל

אישה

,

שקה

לע

קודב

תורידת

רחבו

תורשפא

חוורמ

.

ידכ

ריסהל

ןובשח

EAS

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

תורדגה

ןובשח

ןורכנסו

.

2

שקה

לע

Exchange ActiveSync

רחאלו

ןכמ

רחב

תא

ןובשח

ה

-

EAS

ךנוצרבש

ריסהל

.

3

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רסה

ןובשח

.

4

שקה

םעפ

תפסונ

לע

רסה

ןובשח

ידכ

רשאל

תא

הלועפה

.

55

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תורדגה

תויסיסב

השיג

תורדגהל

גצה

הנשו

תורדגה

רובע

ןקתהה

טירפתב

תורדגהה

.

טירפת

'

תורדגה

'

שיגנ

ךסממ

םימושייה

ךסממו

תורדגהה

תוריהמה

.

ידכ

חותפל

תא

טירפת

תורדגהה

לש

ןקתהה

ךסממ