Sony Xperia Z3 Plus - הוספה ועריכה של אנשי קשר

background image

ךתורשפאב

ףיסוהל

הנומת

שיאל

רשק

םג

תורישי

םושייהמ

םובלא

.

םא

ךנוצרב

ףיסוהל

הנומת

הרמשנש

ןובשחב

ןווקמ

,

הליחת

ךילע

דירוהל

תא

הנומתה

.

ידכ

םיאתהל

תישיא

ןוטגניר

רובע

שיא

רשק

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

שיא

רשקה

ךנוצרבש

ךורעל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

<

רדגה

ןוטגניר

.

4

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

,

וא

שקה

לע

ידכ

רוחבל

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

עצוב

.

5

שקה

לע

רומש

.

ידכ

חולשל

תא

לכ

תוחישה

ראודל

ילוק

רובע

שיא

רשק

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

שיא

רשקה

ךנוצרבש

ךורעל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

ןמס

תא

הביתה

לכ

תוחישה

אתל

ילוקה

.

4

םויסל

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

םוסחל

רפסמ

ןופלט

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םוסח

םירפסמ

.

3

שקה

לע

ףסוה

רפסמ

רחאלו

ןכמ

ןזה

תא

רפסמ

ןופלטה

ונממש

ךנוצרב

םוסחל

תוחיש

תועדוהו

טסקט

.

4

שקה

לע

םוסח

.

78

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

קוחמל

ישנא

רשק

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

עג

העיגנ

הכורא

שיאב

רשקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

3

ידכ

קוחמל

רפסמ

ישנא

רשק

וא

תא

םלוכ

,

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

דצל

ישנא

רשקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

4

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

שיא

רשק

.

5

שקה

לע

קחמ

רושיאל

.

ידכ

ךורעל

תא

יטרפ

שיא

רשקה

לש

ךמצע

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

ינא

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

ןזה

תא

םיטרפה

םישדחה

וא

עצב

תא

םייונישה

םייוצרה

.

4

םויסל

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

רוציל

שיא

רשק

שדח

ךותמ

תעדוה

טסקט

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

למסה

דילש

רפסמ

ןופלטה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רומש

.

3

רחב

שיא

רשק

םייק

וא

שקה

לע

רוצ

שיא

רשק

שדח

.

4

ךורע

תא

יטרפ

שיא

רשקה

שקהו

לע

רומש

.

תרבעה

ישנא

רשק

תומייק

םיכרד

תודחא

ריבעהל

ישנא

רשק

ןקתהל

שדחה

.

לכות

ןרכנסל

ישנא

רשק

ןובשחמ

ןווקמ

וא

אבייל

ישנא

רשק

תורישי

ןקתהמ

רחא

.

תרבעה

ישנא

רשק

תועצמאב

ןובשח

ןווקמ

םא

ןרכנסת

תא

ישנא

רשקה

ןקתהב

ןשיה

וא

בשחמב

םע

ןובשח

ןווקמ

,

המגודל

,

Google Sync™

וא

Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

לכות

ריבעהל

תא

ישנא

רשקה

ןקתהל

שדחה

תועצמאב

ןובשח

הז

.

ידכ

ןרכנסל

תא

ישנא

רשקה

ןקתהב

שדחה

לומ

ןובשח

ןורכנס

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

להנ

תונובשח

.

3

רחב

תא

ןובשחה

ומעש

ךנוצרב

ןרכנסל

תא

ישנא

רשקה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

ןרכנס

תעכ

.

ךילע

סנכיהל

ןובשחל

ןורכנסה

יטנוולרה

ידכ

לכותש

ןרכנסל

ומע

תא

ישנא

רשקה

.

תוטיש

תורחא

תרבעהל

ישנא

רשק

תומייק

רפסמ

םיכרד

תורחא

תרבעהל

ישנא

רשק

ןקתההמ

ןשיה

ןקתהל

שדחה

ךתושרבש

.

המגודל

,

ןתינ

קיתעהל

ישנא

רשק

סיטרכל

ןורכיז

,

שמתשהל

תייגולונכטב

Bluetooth

®

וא

רומשל

תא

ישנא

רשקה

סיטרכב

SIM

.

תלבקל

עדימ

יפיצפס

לע

תרבעה

ישנא

רשקה

ןקתההמ

ןשיה

,

ןייע

ךירדמב

שמתשמל

יטנוולרה

.

ידכ

אבייל

ישנא

רשק

סיטרכמ

ןורכיז

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

ץחל

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

אבי

/

אצי

<

אבי

סיטרכמ

SD

וא

ןורכיזמ

ימינפ

)

ץבוק

.vcf

(

.

3

רחב

ןכיה

ןסחאל

תא

ישנא

רשקה

.

4

שקה

לע

סיטרכ

SD

.

5

רחב

תא

םיצבקה

ךנוצרבש

אבייל

לע

-

ידי

השקה

םהילע

.

ידכ

אבייל

ישנא

רשק

תועצמאב

תייגולונכט

Bluetooth

®

1

אדו