Sony Xperia Z3 Plus - Siirtyminen sovelluksissa

background image

Siirtyminen sovelluksissa

Voit siirtyä sovelluksesta toiseen siirtymispainikkeilla ja viimeaikaisten sovellusten

ikkunassa. Näin voit helposti siirtyä kaikkien hiljattain käytettyjen sovellusten välillä.

Siirtymispainikkeita ovat paluupainike, aloitusnäyttöpainike ja viimeisimpien sovellusten

painike. Voit myös avata näytölle kaksi sovellusta samaan aikaan jaetun näytön tilaan, jos

sovellukset tukevat moni-ikkunakäyttöä. Jotkut sovellukset suljetaan, kun poistut

painamalla aloitusnäyttöpainiketta , kun taas toiset sovellukset keskeytetään tai ne

jatkavat toimintaansa taustalla. Jos sovellus keskeytetään tai toimii taustalla, voit jatkaa

siitä, mihin jäit, kun seuraavan kerran avaat sovelluksen.

25

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

1

Piensovellukset – avaa piensovellusikkuna

2

Tyhjennä kaikki – sulje kaikki äskettäin käytetyt sovellukset

3

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna – avaa jokin viimeksi käytetyistä sovelluksista

4

Viimeksi käytettyjen sovellusten painike – avaa viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna

5

Aloitusnäyttönäppäin – sulje sovellus ja siirry takaisin aloitusnäyttöön

6

Paluunäppäin – siirry takaisin sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulje sovellus

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

Paina .

Siirtyminen nopeasti johonkin viimeksi käytettyyn sovellukseen

Paina -painiketta kahdesti nopeasti.

Kaikkien äskettäin käytettyjen sovellusten sulkeminen

Napauta ja napauta sitten

TYHJENNÄ KAIKKI.

Valikon avaaminen sovelluksessa

Napauta sovelluksessa .

Kaikissa sovelluksissa ei ole käytettävissä valikkoa.

Jaetun näytön tila

Jaetun näytön tilassa voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti. Voit esimerkiksi pitää

samaan aikaan auki sähköpostia ja selainta.

1

Sovellus 1 ylemmässä ikkunassa

2

Jaetun näytön erotin – voit muokata ikkunoiden koko vetämällä

3

Sovellus 2 alemmassa ikkunassa

4

Jaetun näytön painike: voit valita jonkin viimeksi käytetyistä sovelluksista

5

Aloitusnäyttönäppäin – palaa aloitusnäyttöön

6

Paluunäppäin – siirry takaisin sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulje sovellus

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

26

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Jaetun näytön tilan käyttäminen

1

Varmista, että kaksi sovellusta, joita haluat käyttää jaetun näytön tilassa, ovat auki

ja käynnissä taustalla.

2

Avaa sovellus, jota haluat käyttää jaetun näytön tilassa, ja napauta sitten pitkään

-painiketta Sovellus määritetään jaetun näytön ensimmäiseen osaan.

3

Valitse toinen haluamasi sovellus pikkukuvaluettelosta.

4

Jos haluat muokata jaetun näytön ikkunoiden kokoa, vedän näytön keskellä olevaa

erotinta.

5

Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, napauta -kohtaa pitkään, kun jaetun

näytön osat ovat näkyvissä.