Sony Xperia Z3 Plus - Kieliasetukset

background image

Kieliasetukset

Voit valita laitteen oletuskielen ja muuttaa sitä myöhemmin. Voit myös vaihtaa

tekstinsyötön kirjoituskielen. Katso

Näyttönäppäimistön mukauttaminen

sivulla 72.

Kielen vaihtaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Kielet ja syöttötapa > Kielet.

3

Jos haluat vaihtaa kieltä, vedä ja pudota haluamasi kieli luettelon alkuun. Jos

haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, voit lisätä sen napauttamalla .

4

Napauta

OK.

Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, etsi ja napauta sitä. Valitse sitten

kohdan

vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä.

Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.