Sony Xperia Z3 Plus - Erillisverkot (VPN)

background image

Erillisverkot (VPN)

Kun muodostat laitteella yhteyden erillisverkkoihin (VPN), voit käyttää suojatussa

lähiverkossa olevia tietoja julkisesta verkosta. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset

käyttävät yleisesti VPN-yhteyksiä, kun käyttäjien tarvitsee päästä sisäverkkoihin ja muihin

sisäisiin palveluihin sisäverkon ulkopuolelta (esim. matkoilla).
VPN-yhteyksiä voi muodostaa useilla tavoilla verkosta riippuen. Jotkut verkot voivat

edellyttää, että laitteeseen siirretään ja asennetaan turvavarmenne. Jos tarvitset tarkkoja

tietoja yhteyden muodostamisesta erillisverkkoon, ota yhteyttä yrityksen tai organisaation

verkonvalvojaan.

Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on mahdollisesti kirjauduttava sisään

omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit säätää VPN-asetuksia.

VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää > VPN.

3

Napauta .

4

Valitse lisättävä VPN-tyyppi.

5

Anna VPN-asetukset.

6

Napauta

TALLENNA.

VPN (Virtual Private Network) -verkkoon yhdistäminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää > VPN.

3

Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelossa VPN-verkkoa, johon haluat

muodostaa yhteyden.

4

Anna tarvittavat tiedot.

5

Napauta

Yhdistä.

VPN-yhteyden katkaiseminen

1

Avaa ilmoituspaneeli kaksoisnapauttamalla tilariviä.

2

Katkaise yhteys napauttamalla VPN-yhteyden ilmoitusta.

55

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.