Sony Xperia Z3 Plus - Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

background image

Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Yleensä kuvia, videoita ja muuta henkilökohtaista sisältöä ei tulisi tallentaa ainoastaan

laitteen sisäiseen muistiin. Jos laite vaurioituu, katoaa tai varastetaan, sen sisäiseen

muistiin tallennettuja tietoja ei saada takaisin. Suosittelemme, että otat varmuuskopioita

Xperia™ Companion -ohjelmistolla, joka tallentaa tietosi turvallisesti ulkoiseen laitteeseen.

Tätä suositellaan erityisesti, kun päivität laitteesi ohjelmiston uuteen Android-versioon.
Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen

varmuuskopiointiin ennen tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voit

varmuuskopioida tietoja verkkotilille, SD-kortille tai ulkoiseen USB-tallennuslaitteeseen,

jonka olet liittänyt laitteeseesi USB-isäntäsovittimella:
Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida tietoja Googlen

palvelimeen.

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneelle

Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit varmuuskopioida laitteen tiedot PC- tai Apple

®

Mac

®

-tietokoneeseen. Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

puhelulokit

tekstiviestit

kalenteri

asetukset

44

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

mediatiedostot, kuten musiikki ja videot

valokuvat ja muut kuvat.

Tietojen varmuuskopiointi tietokoneella

1

Avaa laitteen näyttö ja liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2

Avaa tietokoneen Xperia™ Companion -ohjelmisto, jos se ei käynnisty

automaattisesti. Tietokone tunnistaa laitteen hetken kuluttua. Muista valita laitteen

yhteystilaksi

Tiedostojen siirtäminen.

3

Valitse Xperia™ Companionin päänäytössä

Varmuuskopiointi.

4

Varmuuskopioi laitteen tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla ei ole Xperia™ Companionia asennettuna, sinun täytyy asentaa se, kun yhdistät

laitteesi tietokoneeseen.

Tietojen palauttaminen tietokoneella

1

Avaa laitteen näyttö ja liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2

Avaa tietokoneen Xperia™ Companion -ohjelmisto, jos se ei käynnisty

automaattisesti. Tietokone tunnistaa laitteen hetken kuluttua. Muista valita laitteen

yhteystilaksi

Tiedostojen siirtäminen.

3

Valitse Xperia™ Companionin päänäytössä

Palauta.

4

Valitse varmuuskopiotiedosto, napauta

Seuraava ja palauta tiedot laitteeseesi

näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla ei ole Xperia™ Companionia asennettuna, sinun täytyy asentaa se, kun yhdistät

laitteesi tietokoneeseen.

Tietojen varmuuskopiointi Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja

palautussovelluksella

Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen avulla voit tehdä nopeasti

verkkovarmuuskopioita tai paikallisia varmuuskopioita tiedoistasi. Voit varmuuskopioida

tiedot manuaalisesti tai tallentaa tiedot säännöllisesti automaattisella

varmuuskopiointitoiminnolla.
Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen

varmuuskopiointiin ennen tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voit

varmuuskopioida seuraavat tiedot SD-korttiin tai ulkoiseen USB-tallennuslaitteeseen,

jonka olet liittänyt laitteeseesi USB-isäntäsovittimella:

yhteystiedot

keskustelut

puheluloki

kalenteri

sähköpostitilit

Wi-Fi-tilit

laiteasetukset

sovellukset

Xperia™-aloitusnäytön asettelu.

45

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Automaattisen varmuuskopiointitoiminnon määrittäminen

1

Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite

on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit

SD-kortille, varmista että SD-kortti on lisätty laiteeseen asianmukaisesti. Jos

varmuuskopioit sisältöä verkkotilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tiliisi.

2

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

4

Napauta

Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus -kohdassa Aut.

varmuuskopiointi.

5

Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopioinnin käyttöön, napauta on/off-

kytkintä.

6

Valitse varmuuskopiointitiedostojen tallennuspaikka.

7

Valitse halutessasi valita myös varmuuskopioinnin aikavälin,

varmuuskopiointiajankohdan ja varmuuskopioitavat tiedot. Jos et määritä näitä

asetuksia, varmuuskopioinnissa käytetään oletusasetuksia.

8

Tallenna asetuksesi napauttamalla .

Sisällön varmuuskopioiminen manuaalisesti

1

Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite

on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit

SD-kortille, varmista että SD-kortti on lisätty laiteeseen asianmukaisesti. Jos

varmuuskopioit sisältöä verkkotilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tiliisi.

2

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

4

Napauta

Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus -kohdassa Lisää.

5

Napauta

Man. varmuuskopionti ja valitse sitten varmuuskopiointikohde ja

varmuuskopioitavat tiedot.

6

Napauta

Varmuuskopiointi.

7

Kun tiedot on varmuuskopioitu, napauta

Valmis.

Varmuuskopiotiedoston muokkaaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

3

Napauta

Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus -kohdassa Lisää.

4

Napauta

Muokkaa varmuuskopiot. ja valitse sitten varmuuskopiointilähde ja

poistettavat tietotyypit.

5

Napauta

Poista tiedot.

6

Vahvista napauttamalla

OK.

7

Kun tiedot on poistettu, napauta

Valmis.

Varmuuskopioidun sisällön palauttaminen

1

Jos palautat sisältöä USB-tallennuslaitteesta, varmista, että tallennuslaite on liitetty

laitteeseesi USB-isäntäsovittimella. Jos palautat sisältöä SD-kortilta, varmista, että

SD-kortti on lisätty oikein laitteeseen. Jos palautat sisältöä Xperian

varmuuskopiointi- ja palautuspalvelusta, varmista, että olet kirjautunut Google™-

tilillesi.

2

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

4

Napauta

Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus -kohdassa Palauta tiedot ja

valitse sitten palautuslähde ja palautettavat tiedot.

5

Napauta

Palauta tiedot.

6

Kun sisältö on palautettu, napauta

Valmis.

Muista, että kaikki varmuuskopion luomisen jälkeen tietoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset

(esimerkiksi uudet asennetut sovellukset) poistetaan, kun suoritat palautustoiminnon.

46

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tietojen varmuuskopiointi Googlen varmuuskopiointi- ja

palautussovelluksella

Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida tietoja Googlen

palvelimeen Voit myös ottaa käyttöön automaattisen palautustoiminnon, joka palauttaa

uudelleenasennettavan sovelluksen sovellustiedot ja asetukset.
Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

sovellukset

kirjanmerkit

Wi-Fi-verkot

muut asetukset.

Tietojen varmuuskopiointi Google™-tilille

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

3

Napauta

Google™-varmuuskopiointi ja -palautus -kohdassa Varmuuskopioi

omat tiedot ja napauta sitten liukusäädintä.

Automaattisen palautuksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen sovelluksen

uudelleenasennuksen yhteydessä

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

3

Napauta kohdan

Google™-varmuuskopiointi ja -palautusAutomaattinen

palautus -liukusäädintä.

47

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.