Sony Xperia Z3 Plus - Teksti muutmine

background image

Teksti muutmine

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti

muutmise valikuid, topeltkoputades sisestatud tekstil. Seejärel on teksti muutmise valikud

rakenduseribal saadaval.

Teksti muutmine

Pärast teksti valimist, topeltpuudutades sõna, ilmub redigeerimisriba, kus on saadaval

mitu tööriista.

Lõika

Kopeeri

Kleebi

Jaga

Vali kõik

Abi

Valik

Kleebi kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on salvestatud teksti.

Teksti valimine

1

Sõna esiletõstmiseks topeltkoputage sõna.

2

Rohkema teksti valimiseks saate lohistada kummalgi pool esile tõstetud sõna

olevaid pidemeid.

Teksti muutmine

1

Rakenduseriba kuvamiseks topeltkoputage sõna.

2

Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste

tegemiseks rakenduseriba.

Suurendusfunktsiooni kasutamine

Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha

suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

71

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.