Sony Xperia Z3 Plus - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................7

Teave selle kasutusjuhendi kohta.........................................................7
Ülevaade.............................................................................................8
Kokkupanek........................................................................................9
Ekraanikaitse.....................................................................................10
Seadme esmakordne käivitamine...................................................... 10
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.................................................11

Seadme turvalisus........................................................................12

Seadme kaitstuse tagamine.............................................................. 12
Ekraanilukk........................................................................................12
Seadme automaatne avamine...........................................................14
SIM-kaardi kaitse.............................................................................. 18
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine............................................. 19
Kadunud seadme otsimine ...............................................................19

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 21

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 21
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................23
Avakuva............................................................................................ 23
Rakenduste vahel navigeerimine....................................................... 25
Rakendustekuva............................................................................... 27
Minirakendused.................................................................................28
Vidinad..............................................................................................29
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 29
Taust ja kujundused.......................................................................... 30
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................31
Ekraani salvestamine.........................................................................31
Teadaanded...................................................................................... 32
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 34
Ülevaade rakendustest......................................................................36

Aku ja hooldus..............................................................................38

Seadme laadimine.............................................................................38
Aku- ja toitehaldus............................................................................ 39
Seadme tarkvara uuendamine...........................................................41
Hooldus arvuti abil.............................................................................42
Salvestamine ja mälu.........................................................................43
Sisu varundamine ja taastamine........................................................ 44

Rakenduste allalaadimine............................................................ 48

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................48
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 48

2

background image

Internet ja võrgud......................................................................... 49

Veebilehtede sirvimine....................................................................... 49
Interneti- ja MMS-i seaded ............................................................... 49
Wi-Fi................................................................................................. 50
Mobiilandmeside ühenduse jagamine................................................52
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all..........................................53
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 54
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................55

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................56

Veebikontodega sünkroonimine.........................................................56
Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkroonimine..................... 56

Põhiseaded.................................................................................. 58

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 58
Helitugevuse seaded.........................................................................58
Režiim Hõivatud................................................................................ 59
Kuvaseaded......................................................................................60
Rakenduste seaded.......................................................................... 62
Rakenduste lähtestamine.................................................................. 63
Ekraanisäästja................................................................................... 64
Keele seaded.................................................................................... 64
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 64
Tehnoloogia X-Reality™ for mobile.................................................... 65
Üliergas režiim...................................................................................65
Väljastatava heli täiustamine.............................................................. 65
Mürafilter...........................................................................................66
Mitu kasutajakontot...........................................................................66

Teksti tippimine............................................................................ 69

Ekraaniklaviatuur............................................................................... 69
Ekraaniklahvistik................................................................................70
Teksti sisestamine häälsisestusega....................................................71
Teksti muutmine................................................................................ 71
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine....................................................72

Helistamine...................................................................................74

Helistamine....................................................................................... 74
Kõnede vastuvõtmine........................................................................75
Nutikas helistamine........................................................................... 77
Käimasolevad kõned.........................................................................77
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 77
Kõnede edastamine.......................................................................... 78
Kõnede piiramine.............................................................................. 78
Mitu kõnet.........................................................................................79
Konverentskõned.............................................................................. 80

3

background image

Kõnepost.......................................................................................... 80
Hädaabikõned...................................................................................81

Kontaktid...................................................................................... 82

Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 82
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 83
Kontaktide edastamine......................................................................84
Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine.................................. 85
Lemmikud.........................................................................................86
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 86
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid......................................87
Kontaktide varundamine....................................................................87

Sõnumside ja vestlused............................................................... 88

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 88
Sõnumite korraldamine..................................................................... 89
Helistamine sõnumsidest...................................................................89
Sõnumside seaded........................................................................... 90
Kiirsõnumside ja videovestlus............................................................ 90

E-post...........................................................................................91

E-posti seadistamine.........................................................................91
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................91
E-kirjade korraldamine.......................................................................92
E-posti kontoseaded.........................................................................93
Gmail™.............................................................................................94

Muusika ja FM-raadio.................................................................. 95

Muusika edastamine seadmesse.......................................................95
Muusika kuulamine............................................................................95
Rakenduse Muusika menüü.............................................................. 97
Esitusloendid.....................................................................................97
Muusika jagamine............................................................................. 98
Heli täiustamine.................................................................................98
Muusika tuvastamine TrackID™ abil.................................................. 99
Raadio kuulamine............................................................................100
Lemmikraadiojaamad...................................................................... 101
Raadio heliseaded...........................................................................101

Kaamera..................................................................................... 102

Pildistamine ja videote salvestamine................................................ 102
Üldised kaameraseaded..................................................................103
Fotokaamera seaded...................................................................... 108
Videokaamera seaded.....................................................................111

Fotod ja videod rakenduses Album........................................... 114

Fotode ja videote vaatamine............................................................114
Fotode ja videote jagamine ja haldamine......................................... 115

4

background image

Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega......................................116
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega...................................117
Fotode ja videote peitmine.............................................................. 117
Albumi avakuva menüü................................................................... 118
Oma fotode vaatamine kaardil.........................................................118

Videod........................................................................................ 120

Rakendus Video..............................................................................120
Videosisu edastamine seadmesse...................................................121
Videosisu haldamine....................................................................... 121
Rakendus Movie Creator.................................................................121

Ühenduvus................................................................................. 123

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil....................... 123
Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris..................................... 123
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega..................................124
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....................................126
Seadme ühendamine DUALSHOCK™ 4 puldiga, millel pole juhet... 126
NFC................................................................................................ 127
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia............................................ 129

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 131

Smart Connecti ülevaade................................................................ 131
Lisaseadmete haldamine.................................................................132
Google’i otsing ja Google Now........................................................ 132
Rakenduse News Suite kasutamine................................................ 133
Seadme kasutamine rahakotina...................................................... 133

Reisimine ja kaardid................................................................... 134

Asukohateenuse kasutamine...........................................................134
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 134
Andmeliikluse kasutamine reisimisel................................................ 134
Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga..........135
Lennukirežiim.................................................................................. 135

Kell ja kalender........................................................................... 137

Kalender......................................................................................... 137
Kell..................................................................................................138

Hõlbustus................................................................................... 141

Suurendamisliigutus........................................................................ 141
Fondi suurus................................................................................... 141
Kuvamissuurus................................................................................141
Värvikorrektsioon.............................................................................141
TalkBack......................................................................................... 142
Monoheli......................................................................................... 142
TTY režiim (Teletypewriter)............................................................... 142
Lülitiga juurdepääs.......................................................................... 142

5

background image

Tugi ja juriidiline teave................................................................ 144

Tugirakendus...................................................................................144
Xperia™ näpunäited........................................................................144
Spikker menüüdes ja rakendustes...................................................144
Diagnostikatestide tegemine seadmes............................................ 144
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.................................145
Aidake meil tarkvara täiustada.........................................................146
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.......................................................146
Seadme taaskasutusse andmine.....................................................147
Juriidiline teave................................................................................147

6