Sony Xperia Z3 Plus - Helistamine sõnumsidest

background image

Helistamine sõnumsidest

Sõnumi saatjale helistamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage vestlust ja seejärel ikooni .

89

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Saatja numbri salvestamine kontaktina

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .

2

Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel puudutage käsku

SALVESTA.

3

Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut

SALVESTA.