Sony Xperia Z3 Plus - Seadetele juurdepääsemine

background image

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete

juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuval

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik

Seaded ja koputage seda.

Seadmekohase teabe vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Telefoni teave.

Ekraani aktiveerimine režiimiga Koputa äratamiseks

1

Veenduge, et režiim Koputa äratamiseks oleks sisse lülitatud. Sisselülitamiseks

valige

Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) ja lohistage valiku Äratamiseks koputage

(Koputa äratamiseks) kõrval olevat liugurit paremale.

2

Topeltkoputage ekraani.

Kiirseadete paneeli avamine

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Valgusti sisselülitamiseks

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

2

Koputage valikut .

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

1

Lohistage olekuriba täielikult alla, seejärel koputage valikut

Muuda.

2

Puudutage pikalt kuva ülaosas oleval ribal selle kiirseade ikooni, mille soovite

lisada, ja lohistage see ekraani allossa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

1

Lohistage olekuriba täielikult alla, seejärel koputage valikut

Muuda.

2

Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.