Sony Xperia Z3 Plus - Kuvaseaded

background image

Kuvaseaded

Valgustustingimustest sõltumata ekraani heleduse käsitsi kohandamine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Ekraan ja koputage liugurit Kohanduv

heledus, et see funktsioon keelata, kui see pole juba keelatud.

3

Koputage valikut

Heleduse tase.

4

Heleduse kohandamiseks lohistage liugurit.

Heleduse taseme vähendamine aitab aku tööaega pikendada.

Puudutusvärinate lubamine või keelamine

1

Puudutage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Muud helid.

3

Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit

Vibreeri puudutamisel.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan > Unerežiim.

3

Tehke valik.

Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toite .

Teksti suuruse kohandamine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan > Fondi suurus.

3

Valige eelistatav variant.

60

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kuvamissuuruse kohandamine

1

Puudutage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan > Kuvamissuurus.

3

Valige liugurit lohistades eelistatav variant.

Ekraani valge tasakaalu kohandamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan > Valge tasakaal.

3

Lohistage liugurid soovitud asendisse, et reguleerida valge tasakaalu.

Valge tasakaalu seade vaikeväärtusele ennistamiseks koputage valikuid >

Vaikeväärtused.

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet

käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

Nutika taustavalgustuse juhtimisfunktsiooni lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan > Nutikas tagantv. juht..

3

Koputage liugurit, et funktsioon lubada või keelata.

Kindarežiim

Kindarežiimi kasutamise korral saate puuteekraani kasutada ka kindaid kandes. Kui

kasutate kindarežiimi, kuvatakse kursorirõnagas ekraani sellel alal, kus puude

registreeritakse.

Kindarežiimi lubamine

1

Kuval

Avakuva valige puudutades > Seaded > Ekraan > Kindarežiim.

2

Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit.

Tundlikkus oleneb ekraani ja seda puudutava kinnastatud sõrme kontaktala suurusest.

Kuva kinnitamine

Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult

konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata

avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist.

Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa

teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme

laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa

see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja

seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks

enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.

Ekraanikuva kinnitamise lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraani kinnitamine.

3

Koputage liugurit, et funktsioon lubada või keelata.

4

Kui olete ekraanikuva kinnitamise lubanud, siis saate koputada

liugurit

Vabastamise korral lukusta seade, et seda täiendavat turvafunktsiooni

lubada või keelata.

Muster, PIN-kood või parool ei ole ekraanikuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

61

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kuva kinnitamine

1

Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.

2

Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.

3

Koputage valikut .

4

Kuva kinnitusikooni kuvamiseks nipsake üles.

5

Koputage valikut .

6

Koputage ilmuvas aknas valikut

Sain aru.

Ekraanikuva vabastamine

Puudutage kinnitatud ekraanikuval pikalt ikooni , kuni ekraanikuva vabastatakse.

Kui valisite ekraanikuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimisel turbevaliku, peate enne

ekraanikuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.