Sony Xperia Z3 Plus - Keele seaded

background image

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta

tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat

Ekraaniklaviatuuri

isikupärastamine

lk 72.

Keele muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Keeled ja sisend > Keeled.

3

Keele muutmiseks pukseerige soovitud keel loendi algusse. Kui soovitud keelt

loendis pole, koputage nuppu selle lisamiseks.

4

Koputage valikut

OK.

Kui valisite vale keele ja ei saa menüüde tekstidest aru, otsige üles ikoon ja koputage seda.

Valige ikooni

kõrval olev tekst ning seejärel valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd

saate valida soovitud keele.