Sony Xperia Z3 Plus - Mobiilsidevõrkude valimine

background image

Mobiilsidevõrkude valimine

Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, mis on saadaval teie

asukohas. Saate oma telefoni määrata kasutama puhul kindlat tüüpi mobiilsidevõrku,

näiteks WCDMA või GSM.

54

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist,

millega olete ühendatud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad olekuikoonid välja

näevad, leiate lehe

Olekuikoonid

jaotisest 34.

Võrgurežiimi valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Koputage valikut

Eelistatud võrgutüüp ja valige seejärel võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid.

3

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja seejärel ikooni Käsitsi.

4

Valige võrk.

Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu

levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid.

3

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja seejärel ikooni Automaatne.