Sony Xperia Z3 Plus - Nutikas helistamine

background image

Nutikas helistamine

Kui lülitate sisse nutika helistamise funktsiooni, saate sissetulevaid kõnesid hallata ilma

ekraani puudutamata. Kui see on aktiveeritud, saate kõnesid hallata järgmiselt.

Vastamine: asetage seade kõrva juurde.

Keeldumine: raputage seadet.

Helina väljalülitamine: keerake seadme esikülg allapoole.

Funktsiooni Nutikas kõnehaldus lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Kõne.

3

Koputage valikut

Nutikas kõnehaldus.

4

Koputage liugurit jaotises

Nutikas kõnehaldus.