Sony Xperia Z3 Plus - Konverentskõned

background image

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või

enama inimesega.

Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Konverentskõne tegemine

1

Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.

2

Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .

3

Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja

pannakse ajutiselt ootele.

4

Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige .

5

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

1

Käimasoleva konverentskõne ajal puudutage valikut

Halda konverentskõnet.

2

Eravestluse pidamiseks puudutage soovitud osaleja eraldiseisvat nuppu.

3

Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõne jätkamiseks puudutage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu

Halda konverentskõnet.

2

Koputage valikut selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

Koputage konverentskõne ajal valikut .