Sony Xperia Z3 Plus - Kõnepost

background image

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa

kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt

salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja

saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Kõnepost (Kõnepost)

>

Kõneposti seaded (Kõnepostiseaded) > Kõnepostinumber (Kõnepostinumber).

3

Sisestage oma kõneposti number.

4

Koputage valikut

OK.

Kõnepostiteenusele helistamine

1

Avage valimisklahvistik.

2

Puudutage pikalt numbrit

1

, kuni helistatakse teie kõneposti numbrile.

Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori

kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda

salvestada tervitussõnum ja määrata parool.

80

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.