Sony Xperia Z3 Plus - Kõnelogi kasutamine

background image

Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid ja tehtud

kõnesid .

77

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kõnelogi avamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke valik ja koputage seda.

Vastamata kõnede vaatamine

1

Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba

allapoole.

2

Koputage nuppu

Vastamata kõne.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik ja koputage seda. Teile kuvatakse kõnelogi.

3

Kõnelogis olevale numbrile helistamiseks puudutage selle numbri kõrval olevat

valikut . Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt numbrit ja

koputage seejärel valikut

Muuda enne helistamist nr.

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja puudutage ikooni .

3

Puudutage kõnelogis olevat numbrit ja seejärel valige

Uue kontakti loomine või

Kontaktile lisamine.

4

Muutke kontakti andmeid ja puudutage seejärel valikut

SALVESTA.

Kõnelogi valikute vaatamine

Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .

Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.