Sony Xperia Z3 Plus - Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

background image

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse

seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini

kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma

seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja

need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.

Bluetooth

®

-funktsiooni sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage liugurit

Bluetooth, et funktsioon lubada või keelata.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda,
kui olete sisse lülitanud Bluetooth

®

-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Bluetooth.

4

Koputage valikut >

Seadme ümbernimetamine.

5

Sisestage oma seadme jaoks nimi.

6

Koputage valikut

NIMETA ÜMBER.

Teise Bluetooth

®

-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth

®

-peakomplekti või

Bluetooth

®

-autokomplektiga ühendada ja kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth

®

-seadmega, siis jätab seade selle sidumise

mällu. Seadme sidumisel Bluetooth

®

-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi.

Teie seade proovib automaatselt üldist pääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage
pääsukoodi saamiseks Bluetooth

®

-seadme kasutusjuhendis olevat pääsukoodi. Te ei

pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud
Bluetooth

®

-seadmega.

Teatud Bluetooth

®

-seadmete (nt enamiku Bluetooth

®

-peakomplektide) korral tuleb need muu

seadmega nii siduda kui ka ühendada.

Seadme saate siduda mitme Bluetooth

®

-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult

ühe Bluetooth

®

-profiiliga.

Seadme sidumine mõne muu Bluetooth

®

-seadmega

1

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth

®

-funktsioon oleks

aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

3

Leidke ja koputage

Seaded > Bluetooth.

4

Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit

Bluetooth. Kuvatakse saadaolevate

Bluetooth

®

-seadmete loend.

5

Koputage selle Bluetooth

®

-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.

6

Sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

129

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadme ja mõne muu Bluetooth

®

-seadme vahel ühenduse loomine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage selle Bluetooth

®

-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth

®

-seadme sidumise tühistamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Bluetooth.

3

Seadme sidumise tühistamiseks puudutage loendis

Seotud seadmed selle

seadme nime kõrval olevat ikooni .

4

Puudutage valikut

UNUSTA.

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth

®

-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth

®

-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth

®

-i kasutavate

seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

Fotod ja videod

Muusika- ja muud helifailid

Veebilehed

Bluetooth

®

-i kaudu objektide saatmine

1

Vastuvõttev seade: veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja

teistele Bluetooth

®

-seadmetele nähtav.

2

Saatmisseade: avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge

seejärel elemendini.

3

Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks

objekti all hoida, avada objekt ja vajutada .

4

Valige

Bluetooth.

5

Kui palutakse, lülitage Bluetooth

®

sisse.

6

Koputage vastuvõtva seadme nime.

7

Vastuvõttev seade: küsimise korral nõustuge ühendusega.

8

Saatmisseade: küsimise korral kinnitage objekti edastamine vastuvõtvasse

seadmesse.

9

Vastuvõttev seade: nõustuge sissetuleva objektiga.

Bluetooth

®

-i kaudu objektide vastuvõtmine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude

Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

3

Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitatud

pääsukood.

4

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

5

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut

Nõustu.

6

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

7

Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat

teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Bluetooth.

3

Valige ja seejärel valige

Kuva vastuvõetud failid.

130

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.