Sony Xperia Z3 Plus - Google Søgning & Now

background image

Google Søgning & Now

Anvend Google-appen til søgning på internettet. Du kan også aktivere et feed for

regelmæssige opdateringer – du kan f.eks. få oplysninger om trafik, før du tager på

arbejde, finde populære restauranter i dit område, se dit yndlingsholds nuværende

placering og meget mere. Du kan få adgang til appen ved at tappe på på

programlisten, eller du kan bruge en rude på din startskærm for hurtig adgang og nem

læsning.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Now-kort

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Google > Søgning & Now > Now-kort.

3

Tap på

Vis kort-skyderen.

133

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan reserverer du en rude på startskærmen til Google Søgning & Now

1

Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.

2

Tap på , og tap derefter på skyderen ud for

Google Now™.

3

Du kan nu stryge til ruden længst til venstre på startskærmen og få adgang til

Google Søgning og Now-brugerfladen.

Hvis du reserverer ruden længst til venstre til Google Søgning & Now, kan hovedstartskærmen

ikke ændres, og der kan ikke tilføjes yderligere ruder til venstre. Kun ruden længst til venstre

kan reserveres.