Sony Xperia Z3 Plus - Forbedring af lyden

background image

Forbedring af lyden

Sådan forbedrer du lydkvaliteten vha. equalizeren

1

Åbn menuen Musik, og tap derefter på

Indstillinger > Lydindstillinger >

Lydeffekter > Equalizer.

2

Træk frekvensbåndsknapperne op eller ned for at justere lyden manuelt. Hvis du vil

vælge en forhåndsindstilling, skal du tappe på

for at vælge en indstilling og

derefter tappe på

OK for at bekræfte.

98

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan slår du funktionen for surroundsound til

1

Åbn menuen for Musik, og tap derefter på

Indstillinger > Lydindstillinger >

Lydeffekter > Surround sound (VPT).

2

Bladr til venstre eller højre for at vælge en indstilling, og tap derefter på

OK for at

bekræfte.