Sony Xperia Z3 Plus - Sådan vælger du mobilnetværk

background image

Sådan vælger du mobilnetværk

Din enhed skifter automatisk mellem mobilnetværk, afhængigt af hvilke mobilnetværk der

er tilgængelig der, hvor du er. Du kan også manuelt angive, at enheden skal anvende en

bestemt tilstand for mobilnetværk, f.eks. WCDMA eller GSM.

54

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Der vises forskellige statusikoner på statuslinjen, afhængigt af typen af eller tilstanden for

det netværk du har forbindelse til. Under

Statusikoner

på siden 34 kan du se, hvordan

de forskellige statusikoner ser ud.

Sådan vælger du en netværkstilstand

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Foretrukken netværkstype, og vælg en netværkstilstand.

Sådan vælger du et andet netværk manuelt

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Manuelt.

4

Vælg et netværk.

Hvis du vælger et netværk manuelt, søger enheden ikke efter andre netværk, heller ikke selvom

du er uden for dækningsområdet for det manuelt valgte netværk.

Sådan aktiverer du automatisk valg af netværk

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Automatisk.