Sony Xperia Z3 Plus - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Introduktion.................................................................................... 7

Om denne brugervejledning................................................................ 7
Oversigt.............................................................................................. 8
Samling...............................................................................................9
Skærmbeskyttelse............................................................................ 10
Sådan starter du enheden for første gang......................................... 10
Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?.......................................... 11

Enhedssikkerhed..........................................................................12

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet...................................12
Skærmlås..........................................................................................12
Sådan låser du automatisk din enhed op.......................................... 14
Beskyttelse af SIM-kort..................................................................... 18
Identifikation af enhedens id-nummer................................................19
Søgning efter en mistet enhed ..........................................................19

De grundlæggende funktioner..................................................... 21

Anvendelse af berøringsskærmen..................................................... 21
Låsning og oplåsning af skærmen.....................................................23
Startskærm....................................................................................... 23
Navigation mellem apps.................................................................... 25
Programskærmen............................................................................. 27
Små apps......................................................................................... 28
Widgets............................................................................................ 29
Genveje og mapper...........................................................................30
Baggrund og temaer......................................................................... 30
Sådan tager du et skærmbillede........................................................31
Sådan optager du skærmen..............................................................31
Beskeder.......................................................................................... 32
Ikoner på statuslinjen.........................................................................34
Programoversigt................................................................................36

Batteri og vedligeholdelse............................................................38

Opladning af din enhed..................................................................... 38
Batteri og strømstyring...................................................................... 39
Opdaterer din enhed......................................................................... 41
Vedligeholdelse af en computer.........................................................42
Lager og hukommelse.......................................................................43
Sådan tager du backup af og gendanner indhold..............................44

Overførsel af apps........................................................................48

Overførsel af apps fra Google Play™.................................................48
Sådan overfører du programmer fra andre kilder............................... 48

2

background image

Internet og net..............................................................................49

Surfing på nettet............................................................................... 49
Internet- og mms-indstillinger ........................................................... 49
Wi-Fi................................................................................................. 50
Deling af din mobildataforbindelse.....................................................52
Sådan styrer du dataforbrug..............................................................53
Sådan vælger du mobilnetværk.........................................................54
VPN'er (Virtual Private Networks).......................................................55

Synkronisering af data på enheden............................................. 56

Synkronisering med onlinekonti......................................................... 56
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 56

Grundlæggende indstillinger........................................................ 58

Adgang til indstillinger........................................................................58
Volumenindstillinger...........................................................................58
Tilstanden "Forstyr ikke"....................................................................59
Skærmindstillinger.............................................................................60
Programindstillinger...........................................................................62
Nulstilling af dine apps.......................................................................63
Pauseskærm.....................................................................................64
Sprogindstillinger...............................................................................64
Dato og klokkeslæt........................................................................... 65
X-Reality™ for mobile........................................................................65
Superlevende tilstand........................................................................65
Forbedring af lydoutput..................................................................... 65
Støjreduktion.....................................................................................66
Flere brugerkonti............................................................................... 66

Indtastning af tekst.......................................................................69

Tastatur på skærmen........................................................................ 69
Telefontastatur...................................................................................70
Indtastning af tekst med taleinput......................................................71
Redigering af tekst............................................................................ 71
Tilpasning af tastaturet på skærmen..................................................72

Ringer op......................................................................................74

Foretagelse af opkald........................................................................ 74
Sådan modtager du opkald...............................................................75
Smart opkaldshåndtering.................................................................. 77
Igangværende opkald....................................................................... 77
Brug af opkaldsloggen...................................................................... 77
Viderestilling af opkald.......................................................................78
Begrænsning af opkald..................................................................... 78
Flere opkald...................................................................................... 79
Konferenceopkald............................................................................. 80

3

background image

Talemeddelelse................................................................................. 80
Nødopkald........................................................................................ 81

Kontakter......................................................................................82

Søgning efter og visning af kontakter.................................................82
Tilføjelse og redigering af kontakter................................................... 83
Overførsel af kontakter...................................................................... 84
Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til
nødstilfælde...................................................................................... 85
Favoritter...........................................................................................86
Sådan sender du kontaktoplysninger................................................ 86
Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter............. 86
Sådan tager du backup af kontakter................................................. 87

Meddelelser og chat.....................................................................88

Læsning og sending af beskeder...................................................... 88
Organisering af dine meddelelser...................................................... 89
Opkald fra Beskeder......................................................................... 90
Indstillinger for meddelelser............................................................... 90
Onlinemeddelelser og videochat........................................................90

E-mail........................................................................................... 91

Konfiguration af e-mail...................................................................... 91
Afsendelse og modtagelse af mails................................................... 91
Organisering af dine e-mails.............................................................. 92
Indstillinger for e-mailkonto................................................................93
Gmail™.............................................................................................93

Musik og FM-radio....................................................................... 95

Overførsel af musik til enheden..........................................................95
Sådan lytter du til musik.................................................................... 95
Menuen Musik.................................................................................. 97
Afspilningslister................................................................................. 97
Deling af musik..................................................................................98
Forbedring af lyden........................................................................... 98
Musikgenkendelse med TrackID™.................................................... 99
Afspilning af radio............................................................................100
Favoritradiokanaler.......................................................................... 101
Radio-lydindstilling.......................................................................... 101

Kamera....................................................................................... 102

Fotografering og videooptagelse..................................................... 102
Generelle indstillinger for kamera..................................................... 103
Indstillinger for stillkamera................................................................108
Indstillinger for videokamera............................................................ 111

Fotos og videoer i Album........................................................... 114

Visning af fotos og videoer.............................................................. 114

4

background image

Sådan deler og håndterer du fotos og videoer.................................115
Redigering af fotos med appen Photo editor................................... 116
Redigering af videoer med videoredigeringsprogrammet................. 117
Sådan skjuler du fotos og videoer................................................... 117
menuen Album på startskærm........................................................ 118
Visning af fotos på et kort................................................................118

Videoer....................................................................................... 120

Videoprogrammet........................................................................... 120
Overførsel af videoindhold til enheden............................................. 121
Administrering af videoindhold.........................................................121
Movie Creator................................................................................. 121

Forbindelse.................................................................................123

Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel............. 123
Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv................................... 123
Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder..................124
Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør........................................... 126
Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en trådløs
DUALSHOCK™ 4-controller............................................................126
NFC................................................................................................ 127
Trådløs Bluetooth®-teknologi..........................................................129

Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid........................... 132

Oversigt over Smart Connect.......................................................... 132
Håndtering af tilbehør......................................................................133
Google Søgning & Now...................................................................133
Brug af programmet News Suite..................................................... 134
Brug af din enhed som en tegnebog............................................... 134

Rejser og kort.............................................................................135

Sådan anvender du placeringstjenester...........................................135
Google Maps™ og navigation......................................................... 135
Brug af datatrafik under rejser......................................................... 135
Brug af enheden med bilens infotainmentsystem.............................136
Flytilstand........................................................................................136

Ur og kalender............................................................................138

Kalender......................................................................................... 138
Ur....................................................................................................139

Tilgængelighed...........................................................................142

Forstørrelsesbevægelse.................................................................. 142
Skriftstørrelse.................................................................................. 142
Visningsstørrelse............................................................................. 142
Farvekorrektion............................................................................... 142
TalkBack......................................................................................... 143
Monolyd..........................................................................................143

5

background image

TTY-tilstand (teleprinter)...................................................................143
Switch Access................................................................................ 143

Support og juridisk meddelelse................................................. 145

Supportprogram............................................................................. 145
Xperia™-tips................................................................................... 145
Hjælp i menuer og programmer.......................................................145
Udførelse af diagnosticeringstests på din enhed..............................145
Sådan genstarter, nulstiller og reparerer du din enhed..................... 146
Hjælp os med at forbedre vores software........................................ 147
Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse.................................. 148
Sådan genbruger du din enhed.......................................................148
Juridisk meddelelse.........................................................................148

6