Sony Xperia Z3 Plus - Volumenindstillinger

background image

Volumenindstillinger

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt for

afspilning af musik og video.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen med volumentasten

Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med lydstyrketasten

Tryk lydstyrketasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip, også selvom

skærmen er låst.

Sådan slår du vibrationstilstand til

Tryk volumentasten ned eller op, indtil

vises.

58

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan justeres lydstyrkeniveauerne

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd.

3

Træk skyderne for lydstyrke til de ønskede positioner.

Du kan også trykke lydstyrketasten op eller ned og derefter tappe på

for at justere

lydstyrken for ringetone, afspilning af medier eller alarm hver for sig.

Sådan indstiller du, at enheden skal vibrere i forbindelse med indgående opkald

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd.

3

Tap på skyderen ud for

Vibrer også ved opkald for at aktivere funktionen.

Sådan indstilles en ringetone

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Ringetone for telefon.

3

Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på

enheden.

4

Tap på

Udført for at bekræfte.

Sådan vælges beskedlyden

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Beskedlyd.

3

Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på

enheden.

4

Tap på

Udført for at bekræfte.

Nogle programmer har deres egen specifikke beskedlyd, som kan vælges fra

programindstillingerne.

For at aktivere berøringstoner

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Andre lyde.

3

Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere de forskellige berøringstoner efter

behov.