Sony Xperia Z3 Plus - Sprogindstillinger

background image

Sprogindstillinger

Du kan vælge et standardsprog for enheden og ændre det senere. Du kan også ændre

det skrivesprog, der bruges ved tekstindtastning. Se

Tilpasning af tastaturet på

skærmen

på siden 72.

Sådan ændrer du sprog

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Sprog og indtastning > Sprog.

3

Hvis du vil ændre sprog, skal du trække og slippe det ønskede sprog til toppen af

listen. Hvis det ønskede sprog ikke vises i øjeblikket, skal du tappe på for at

tilføje det.

4

Tap på

OK.

Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe

på . Vælg derefter teksten ud for

, og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du

kan derefter vælge sprog.

64

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.