Sony Xperia Z3 Plus - Redigering af fotos med appen Photo editor

background image

Redigering af fotos med appen Photo editor

Du kan redigere og anvende effekter på originale fotos, som du har taget med dit

kamera. Du kan f.eks. ændre lyseffekterne. Når du gemmer det redigerede foto, bevares

den oprindelige uændrede version af fotoet på enheden.

Sådan redigeres et foto

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

Sådan beskærer du et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på >

Beskær.

4

Tap på

Beskær for at vælge en indstilling.

5

For at justere beskæringsrammen, berør kanten af beskæringsrammen og hold

den nede. Når cirklerne ved kanterne forsvinder, skal du trække indad eller udad

for at ændre rammens størrelse.

6

Hvis du vil tilpasse størrelsen på alle sider af rammen på samme tid, skal du

berøre og holde et af de fire hjørner. Når cirklerne ved kanterne forsvinder, træk

herefter i hjørnet.

7

Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du berøre indersiden af

rammen og holde den nede, og derefter trække rammen til den ønskede

placering.

8

Tap på

.

9

For at gemme en kopi af det beskårne foto, tap på

GEM.

Sådan anvender du specielle effekter på et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på , eller , og vælg derefter en indstilling.

4

Rediger fotoet som ønsket, og tap derefter på

GEM.

Sådan føjer du en fotorammeeffekt til et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på , og vælg derefter en indstilling.

4

Tap på

GEM for at gemme en kopi af det redigerede foto.

Sådan justerer du lysindstillingerne for et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på , vælg en indstilling, og rediger den derefter efter behov.

4

Tap på

GEM for at gemme en kopi af det redigerede foto.

116

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indstiller du mætningsniveauet for farverne i et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på , og vælg derefter en indstilling.

4

Tap på

GEM for at gemme en kopi af det redigerede foto.