Sony Xperia Z3 Plus - Ochrana karty SIM

background image

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN

(Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému

byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při

každém zapnutí zařízení.
Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte

zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od

mobilního operátora.

Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit

zámek karty SIM.

3

Ťuknutím na posuvník

Zamykat kartu SIM zapněte nebo vypněte zámek karty

SIM.

4

Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku

OK. Zámek karty SIM je nyní

aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit

zámek karty SIM.

3

Ťukněte na tlačítko

Změnit kód PIN karty SIM.

4

Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

5

Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

6

Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

18

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

1

Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko

.

2

Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko

.

3

Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko

.

V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale

zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.