Sony Xperia Z3 Plus - Zaznamenání obrazovky

background image

Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na

obrazovce zařízení. Tato funkce je užitečná např. v případě, kdy chcete vytvářet výukové

programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v zařízení hru. Zaznamenané videoklipy

se automaticky ukládají do složky Album.

31

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehled okna záznamu obrazovky

1

Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky

2

Zaznamenání obrazovky

3

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

4

Zaznamenání obrazovky se zvukem nebo bez zvuku

5

Přístup k nastavení záznamu obrazovky

6

Zavření okna záznamu obrazovky

Záznam obrazovky

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s

nabídkou.

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Až se otevře okno záznamu obrazovky, ťukněte na možnost . Spustí se funkce

záznamu obrazovky a zobrazí se tlačítko časovače.

4

Chcete-li záznam zastavit, ťukněte na tlačítko časovače a poté na položku .

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

1

Po otevření okna záznamu obrazovky ťukněte na položku . Otevře se okno

s hledáčkem předního fotoaparátu.

2

Záznam obrazovky a videa pomocí předního fotoaparátu zahájíte ťuknutím na

možnost .

3

Nahrávání zastavíte opětovným ťuknutím na tlačítko časovače a ťuknutím na

položku .

4

Okno hledáčku předního fotoaparátu zavřete ťuknutím na položku .

Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky

1

Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.

2

Ťukněte na záznam obrazovky.

Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.