Sony Xperia Z3 Plus - Oznámení

background image

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění

kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují

na následujících místech:

Ve stavovém řádku

Na panelu oznámení

Na zamykací obrazovce

32

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Otevření nebo zavření panelu oznámení

1

Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj

dvakrát ťukněte.

2

Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového

řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

Ťukněte na oznámení.

Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Chcete-li změnit nastavení oznámení, přejeďte přes oznámení prstem doleva nebo doprava a

ťukněte na ikonu .

Skrytí upozornění na panelu oznámení

Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Ne všechna oznámení lze zrušit.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

Ťuknutím oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění

aplikace.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

Ťukněte na tlačítko

VYMAZAT VŠE.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý

obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost

zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení

33

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

(včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte

pomocí možnosti

Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací.

Skrýt citlivý obsah

oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo

odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text

Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo

konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Oznámení vůbec

nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na ikonu a na možnost

Na obrazovce uzamčení.

4

Vyberte požadovanou možnost.

Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem.

Ťuknutím na jezdce

Zach. oznámení na zam. obrazovce zapněte funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Blokovat vše

Nikdy nepřijímat oznámení z vybrané aplikace

Zvuky a vibrace jsou vypnuté Přijímat oznámení, ale bez zvuku, vibrací a náhledu

Pouze prioritní přerušení

Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven

na možnost Pouze prioritní.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně.

3

Vyberte požadovanou aplikaci.

4

Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například

blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka

je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například

pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Oznámení > .

3

Ťuknutím na jezdce vedle položky

Oznamovací kontrolka zapněte nebo vypněte

funkci.

34

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.