Sony Xperia Z3 Plus - Nastavení jazyka

background image

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit

jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu

Přizpůsobení klávesnice na

obrazovce

na stránce 74.

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna jazyka

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky.

3

Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu.

Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na

položku .

4

Ťukněte na položku

OK.

Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté

vyberte text vedle možnosti

a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete

vybrat požadovaný jazyk.