Sony Xperia Z3 Plus - Nastavení hlasitosti

background image

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro

přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení

hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

Stiskněte tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol

.

60

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava úrovně hlasitosti

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Přetáhněte jezdce hlasitosti do požadované polohy.

K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávaní médií a budíku můžete rovněž

stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko

.

Nastavení vibrací při příchozích hovorech

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Ťuknutím na jezdce

Vibrovat také u volání zapněte funkci.

Nastavení vyzvánění

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Výběr zvuků oznámení

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.

Povolení zvuku dotyků

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Ostatní zvuky.

3

Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.