Sony Xperia Z3 Plus - Velikost písma

background image

Velikost písma

Zapnutím funkce

Velikost písma můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na

zařízení zobrazují.

Nastavení velikosti písma

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Usnadnění a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na položku

Velikost písma a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou

velikost písma.