Sony Xperia Z3 Plus - Textový telefon (TTY)

background image

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s

poruchou řeči používat zařízení jako překladač.

Povolení režimu TTY

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Hovor a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na možnost

Usnadnění > Režim TTY.

4

Vyberte příslušný režim TTY.