Sony Xperia Z3 Plus - Gesto pro zvětšení

background image

Gesto pro zvětšení

Gesto zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované

místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Usnadnění > Gesto přiblížení.

3

Ťukněte na jezdce v nabídce

Gesto přiblížení.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

1

Ověřte, zda je povolena funkce

Gesto přiblížení.

2

Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte.

3

Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.

4

Chcete-li režim lupy ukončit, znovu ťukněte na oblast.

U určitých aplikací lze displej také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.