Sony Xperia Z3 Plus - Sítě VPN

background image

Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům

uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často

využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují

přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo

interní síť, například během cestování.
Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby.

Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení.

Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší

společnosti nebo organizace.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj.

primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Síť VPN.

3

Ťukněte na položku .

4

Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.

5

Zadejte nastavení sítě VPN.

6

Ťukněte na položku

ULOŽIT.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Síť VPN.

3

V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.

4

Zadejte požadované informace.

5

Ťukněte na tlačítko

Připojit.

56

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odpojení od sítě VPN

1

Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.

2

Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

57

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.