Sony Xperia Z3 Plus - Skrývání fotografií a videí

background image

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt.

Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je

možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

1

V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na

ně.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .

3

Ťukněte na možnost

Skrýt > OK.

Zobrazení skrytých fotografií a videí

1

V aplikaci Album ťukněte na a potom na položku

Skryté.

2

Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.

3

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.

119

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

1

V aplikaci Album ťukněte na a potom na položku

Skryté.

2

Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .

4

Ťukněte na tlačítko

Neskrývat.