Sony Xperia Z3 Plus - Použití služeb určování polohy

background image

Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat

informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k

určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů

systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v

dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.
Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování

polohy.

Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na možnost

Nastavení > Poloha a poté ťuknutím na posuvník povolte

nebo zakažte služby zjišťování polohy.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik

minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v

klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou

procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například

budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné

místo.