Sony Xperia Z3 Plus - Reinicialització de les aplicacions

background image

Reinicialització de les aplicacions

Podeu reinicialitzar una aplicació o esborrar-ne les dades si aquesta ha deixat de

respondre o ocasiona problemes al dispositiu.

66

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reinicialitzar les preferències d'una aplicació

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Aplicacions.

3

Toqueu >

Restableix les pref. de l'aplic. i, a continuació, > Restableix

aplicacions.

Si reinicialitzeu les preferències d'una aplicació, no se suprimeixen les dades de l'aplicació del

vostre dispositiu.

Per a esborrar les dades de l'aplicació

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o un servei i, a continuació, feu un toc a

Emmagatzematge > ESBORRA LES DADES > D'acord.

Les dades de l'aplicació selecciona que esborreu se suprimeixen del vostre dispositiu

permanentment. L'opció per a esborrar les dades de l'aplicació no està disponible per a totes

les aplicacions o serveis.

Per a esborrar la memòria cau de l'aplicació

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o servei i, a continuació, toqueu

Emmagatzematge >

ESBORRA LA MEMÒRIA CAU.

L'opció per a esborrar la memòria cau de l'aplicació no està disponible per a totes les

aplicacions o serveis.

Per a esborrar els paràmetres per defecte de l'aplicació

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o servei i, a continuació, toqueu

Obre de manera

determinada > ESBORRA ELS VALORS PER DEFECTE.

L'opció per a esborrar la memòria per defecte de l'aplicació no està disponible per a totes les

aplicacions o serveis.