Sony Xperia Z3 Plus - Paràmetres de la missatgeria

background image

Paràmetres de la missatgeria

Per canviar els paràmetres de notificacions de missatges

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu i, a continuació,

Paràmetres.

3

Per definir un so de notificació, toqueu

So de notificació i, a continuació,

seleccioneu una opció o toqueu i seleccioneu un fitxer de música desat al

vostre dispositiu.

4

Per confirmar l'acció, toqueu

Fet.

5

Per ajustar els paràmetres de notificacions addicionals, toqueu els controls

lliscants.

Per habilitar o inhabilitar els informe de lliurament per a missatges sortints

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu i, a continuació,

Paràmetres.

3

Puntegeu el control lliscant

Informe de lliurament per habilitar o inhabilitar la

funció.

Després d'activar els informes de lliurament, apareixerà una marca de verificació als missatges

que s'hagin lliurat correctament.