Sony Xperia Z3 Plus - Llistes de reproducció

background image

Llistes de reproducció

A la pantalla inicial de Music podeu crear les vostres pròpies llistes de reproducció a

partir de la música guardada al dispositiu.

101

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per crear llistes de reproducció pròpies

1

A la pantalla inicial de Música, toqueu sense deixar anar el nom de l'àlbum o de la

cançó que vulgueu afegir a una llista de reproducció.

2

Al menú que s'obrirà, toqueu

Afegeix a la llista de reproducció > Crea llista de

reproducció nova.

3

Introduïu un nom per a la llista de reproducció i toqueu

D'acord.

També podeu obrir el menú de la pantalla inicial de Música, puntejar en

Llistes de reproducció

i, a continuació, puntejar en per crear una nova llista de reproducció.

Per reproduir les llistes de reproducció pròpies

1

Obriu el menú Música i puntegeu en

Llistes de reproducció.

2

A

Llistes de reproducció, seleccioneu la llista de reproducció que vulgueu obrir.

3

Si voleu reproduir-ne totes les cançons, puntegeu qualsevol cançó o

Reproducció

aleatòria.

Per afegir cançons a una llista de reproducció

1

A la pantalla inicial de música, aneu a la cançó o a l'àlbum que vulgueu afegir a

una llista de reproducció.

2

Toqueu sense deixar anar el títol de la cançó o de l'àlbum i, a continuació, feu un

toc a

Afegeix a la llista de reproducció.

3

Feu un toc sobre el nom de la llista de reproducció a la qual voleu afegir l'àlbum o

la cançó. Ja s'ha afegit l'àlbum o la cançó a la llista de reproducció.

Per suprimir cançons d’una llista de reproducció

1

En una llista de reproducció, toqueu sense deixar anar el títol de la cançó que

vulgueu suprimir.

2

Toqueu

Elimina de la llista de reproducció.

Per suprimir una llista de reproducció

1

Obriu el menú Música i puntegeu en

Llistes de reproducció.

2

Toqueu sense deixar anar la llista de reproducció que voleu suprimir.

3

Toqueu

Suprimeix de l'emmagatzematge.

4

Toqueu

SUPRIMEIX per confirmar.

No podeu suprimir les llistes de reproducció intel·ligents.