Sony Xperia Z3 Plus - Sobre aquesta guia de l’usuari

background image

Sobre aquesta guia de l'usuari

Aquesta és la guia de l'usuari de

Xperia™ Z3+ de la versió del programari Android™

7.0. Si no esteu segur de quina versió de programari utilitza el dispositiu, podeu

comprovar-ho a través del menú de paràmetres.

Les actualitzacions del sistema i de les aplicacions poden presentar les característiques al

vostre dispositiu de manera diferent al que es descriu a la Guia de l'usuari. És possible que la

versió Android™ no es vegi afectada en una actualització. Per obtenir més informació sobre

les actualitzacions de programari, consulteu

Actualització del dispositiu

a la pàgina 42.

Per comprovar la versió actual del programari al dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Quant al telèfon > Versió d'Android™.

Per trobar el nom i el número de model del vostre dispositiu

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu .
Es mostraren el nom i el número de model del dispositiu.

Limitacions dels serveis i les funcions

És possible que els serveis i les característiques descrits en aquesta Guia de l'usuari no

siguin compatibles a tots els països o regions, o que no siguin compatibles amb totes les

xarxes o proveïdors de servei. El número d'emergència internacional GSM sempre es

pot utilitzar en tots els països, regions i xarxes, i per part de tots els proveïdors de servei,

sempre que el dispositiu estigui connectat a la xarxa mòbil. Contacteu el vostre operador

de xarxa o proveïdor de serveis per determinar la disponibilitat d'alguns serveis o

característiques específics i per saber si s’apliquen càrrecs de servei o ús addicionals.
L'ús de determinades funcions i aplicacions descrites en aquesta guia pot requerir accés

a Internet. És possible que quan us connecteu a Internet amb el dispositiu se us cobri la

connexió de dades. Contacteu amb el proveïdor del servei sense fil per obtenir més

informació.

7

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.