Sony Xperia Z3 Plus - Selecció de xarxes mòbils

background image

Selecció de xarxes mòbils

El dispositiu canvia automàticament entre xarxes mòbils segons la xarxa que estigui

disponible a la vostra àrea. També podeu definir el dispositiu manualment per utilitzar un

mode particular de xarxa mòbil, com ara, WCDMA o GSM.
A la barra d'estat es mostren diferents icones d'estat en funció del tipus de xarxa a la

qual estigui connectat el dispositiu. Consulteu les

Icones d'estat

a la pàgina 35 per

veure l'aspecte de les diferents icones d'estat.

Per seleccionar un mode de xarxa

1

A la

Pantalla d'inici, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Tipus de xarxa preferit i, a continuació, seleccioneu un mode de

xarxa.

Per seleccionar una altra xarxa manualment

1

A la

Pantalla d'inici, puntegeu en .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils > Operadors de

xarxa.

3

Puntegeu

Mode de cerca i, a continuació, seleccioneu Manual.

4

Seleccioneu una xarxa.

Si seleccioneu una xarxa manualment, el dispositiu no cercarà més xarxes, encara que us

desplaceu fora de l'abast de la xarxa seleccionada manualment.

Per activar la selecció automàtica de xarxa

1

A la

Pantalla d'inici, puntegeu en .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils > Operadors de

xarxa.

3

Puntegeu

Mode de cerca i, a continuació, seleccioneu Automàtica.