Sony Xperia Z3 Plus - Compartició i gestió de fotografies i de vídeos

background image

Compartició i gestió de fotografies i de vídeos

Podeu compartir fotografies i vídeos desats al dispositiu. També podeu gestionar-los de

maneres diferents. Per exemple, podeu treballar amb fotografies en lots, suprimir

fotografies i enllaçar-les a contactes. Si teniu moltes fotografies desades al dispositiu, es

recomana transferir-les de forma regular a un ordinador o a un dispositiu

d'emmagatzematge extern per tal d'evitar qualsevol pèrdua de dades impredictible. Així

alliberareu espai al dispositiu. Vegeu

Gestió de fitxers amb un ordinador

a la pàgina 44.

És possible que no pugueu copiar, enviar o transferir elements protegits amb copyright. A

més, potser alguns elements no es podran enviar si la mida del fitxer és massa gran.

Per compartir una fotografia o un vídeo

1

A Àlbum, cerqueu la fotografia o el vídeo que voleu compartir i toqueu-lo.

2

Toqueu la pantalla per mostrar les barres d'eines i, a continuació, toqueu .

3

Toqueu l'aplicació que voleu utilitzar per compartir la fotografia i, a continuació,

seguiu els passos per enviar-la.

Per utilitzar una fotografia com a imatge de contacte

1

Quan esteu visualitzant una fotografia, toqueu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, toqueu >

Utilitza com a > Foto del contacte.

2

Seleccioneu un contacte i, a continuació, editeu la fotografia com desitgeu.

3

Toqueu

DESA.

Per utilitzar una fotografia com a fons de pantalla

1

Quan esteu visualitzant una fotografia, toqueu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, toqueu >

Utilitza com a > Fons de pantalla.

2

Seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Per girar una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, toqueu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, toqueu .

2

Toqueu

Gira i seleccioneu una opció. La fotografia es desa amb l'orientació nova.

120

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per suprimir una foto o un vídeo

1

Quan estigueu visualitzant una foto, toqueu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, toqueu .

2

Toqueu

SUPRIMEIX.

Per treballar amb lots de fotografies o de vídeos a l'Àlbum

1

Quan visualitzeu miniatures de fotos o de vídeos a l'Àlbum, toqueu sense deixar

anar un element fins que es ressalti.

2

Toqueu altres elements amb què vulgueu treballar per seleccionar-los. Si voleu

seleccionar tots els elements, toqueu i

Selecciona-ho tot.

3

Utilitzeu les eines de la barra d'eines per treballar amb els elements seleccionats.