Sony Xperia Z3 Plus - Enviament d’informació de contactes

background image

Enviament d'informació de contactes

Per enviar la vostra targeta de presentació

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu

JO.

3

Toqueu i, a continuació,

Comparteix.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions que

apareixen en pantalla.

Per enviar un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu el contacte els detalls del qual voleu enviar.

3

Toqueu i, a continuació,

Comparteix.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions que

apareixen en pantalla.

Per enviar nombrosos contactes alhora

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu sense deixar anar un contacte i, a continuació, activeu o desactiveu les

caselles de selecció que hi ha al costat dels contactes que vulgueu compartir.

3

Toqueu i, a continuació,

Comparteix.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions que

apareixen en pantalla.

Per enviar tots els contactes

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Premeu i toqueu

Importa/exporta > Comparteix tots els contactes per iniciar

l'exportació de tots els contactes.

3

Arrossegueu la barra d'estat cap avall. Quan l'exportació hagi acabat, toqueu la

notificació.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions que

apareixen en pantalla.

90

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.