Sony Xperia Z3 Plus - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Prikazivanje informacija o filmu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video.

2

Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu, a zatim kucnite

Mobilni

uređaj.

3

Pretražite različite kategorije i pronađite željenu datoteku videozapisa.

4

Kucnite sličicu videozapisa.

Brisanje videozapisa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video.

2

Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu, a zatim kucnite

Mobilni

uređaj.

3

Pretražite različite kategorije i pronađite željenu datoteku videozapisa.

4

Kucnite sličicu videozapisa, a zatim kucnite .

5

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.