Sony Xperia Z3 Plus - Aplikacija Video

background image

Aplikacija Video

Koristite aplikaciju Video da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste sačuvali ili

preuzeli na uređaj. Aplikacija služi i kao vodič za TV program s opcijom za prikazivanje

detaljnih informacija o programu u povezanom sadržaju, uključujući komentare na

društvenim mrežama o programu koji vas interesira. Aplikaciju možete koristiti kao

potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilni kućni uređaj. Filmove možete

reproducirati i na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani na oblaku.

Moguće je da se neke video datoteke neće moći reproducirati u aplikaciji Video. Dostupnost

vodiča za TV program i daljinskog upravljača varira ovisno o tržištu i povezanom uređaju.

1

Kucnite da otvorite meni početnog ekrana aplikacije Video

2

Prikazivanje programskog vodiča

3

Osvježavanje sadržaja

4

Daljinsko upravljanje

5

Pretraživanje sadržaja

6

Prebacivanje između prikazivanja sadržaja biblioteke, popularnih sadržaja, sadržaja koji se emitiraju,

filmova, TV serija i preporučenih sadržaja

7

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni, pretraživali sadržaj i podešavali postavke

8

Kucnite emisiju kako biste dobili detaljne informacije i povezani sadržaj

Korištenje uređaja kao daljinskog upravljača

Da biste koristili uređaj kao daljinski upravljač s drugim kompatibilnim uređajem na kućnoj

mreži, prvo trebate upariti ta dva uređaja. Da biste to učinili, oba uređaja trebaju biti

povezana na istu mrežu. Više informacija o kompatibilnim uređajima potražite na

spisku kompatibilnih uređaja

.

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video.

2

Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu, a zatim kucnite

Dodaj

uređaj.

3

Odaberite kućni uređaj s liste.

4

Unesite registracijski broj prikazan na kućnom uređaju i slijedite upute kako biste

dovršili uparivanje.

5

Nakon uspješnog uparivanja, prikazat će se ikona za funkciju daljinskog

upravljanja. Sada možete koristiti uređaj kao daljinski upravljač za kućni uređaj sa

svim funkcijama.

122

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Mijenjanje postavki

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video.

2

Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu, a zatim kucnite

Postavke.

3

Promijenite postavke po želji.

Reproduciranje videozapisa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video.

2

Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na

ekranu, kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i

kucnite videozapis koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran.

4

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite . Da biste nastavili s reproduciranjem,

kucnite .

5

Da biste premotali unazad, povucite oznaku trake napretka ulijevo. Da biste

premotali unaprijed, povucite oznaku trake napretka udesno.

Promjena postavki zvuka tokom reproduciranja videa

1

Dok se video reproducira, kucnite ekran da biste prikazali komande.

2

Kucnite >

Postavke zvuka, a zatim promijenite postavke po želji.

Dijeljenje videozapisa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite , a zatim kucnite

Podijeli.

2

Kucnite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje odabranog videozapisa, a zatim

slijedite upute.