Sony Xperia Z3 Plus - Zaključavanje i otključavanje ekrana

background image

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen i neaktivan određeni vremenski period, ekran se zatamni kako bi

se sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava

neželjene aktivnosti na ekranu osjetljivom na dodir kada ne koristite telefon. Kad kupite

uređaj, osnovno zaključavanje ekrana pokretom prevlačenja je već postavljeno. To znači

da morate prevući prstom prema gore na ekranu kako biste ga otključali. Kasnije možete

promijeniti sigurnosne postavke i dodati druge vrste zaključavanja. Pogledajte

Zaključavanje ekrana

na stranici 12.

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Zaključavanje ekrana

1

Kada je ekran aktivan, nakratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

2

Umjesto toga, možete dva puta kucnuti bilo koje prazno područje na početnom

ekranu. Da biste omogućili ovu funkciju, dodirnite i držite bilo koje područje na

početnom ekranu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim kucnite i kucnite klizač

pored stavke "Kucni dva puta za stanje mirovanja".