Sony Xperia Z3 Plus - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle kako biste upravljali aplikacijama i Početni ekran držali urednim.

1

Pristupite aplikaciji pomoću prečice

2

Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu

Početni ekran.

2

U meniju za prilagođavanje kucnite

Kontrole > Prečice.

3

Pomičite se kroz listu i odaberite aplikaciju. Odabrana aplikacija se dodaje na

Početni ekran.

Za premještanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, zatim povucite stavku na

novu lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog ekrana

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne zavibrira, a zatim povucite stavku do ikone

Ukloni s početnog ekrana na vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije ili prečicu dok uređaj ne počne vibrirati, zatim je

povucite i ispustite na vrh ikone druge aplikacije ili prečice.

Dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, zatim stavku povucite u

fasciklu.

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu imena fascikle na početnom ekranu

1

Kucnite na fasciklu kako biste ju otvorili.

2

Kucnite na traku naslova fascikle kako biste prikazali

Ime fascikle polje.

3

Unesite ime nove fascikle i kucnite na

Gotovo.