Sony Xperia Z3 Plus - Kontrole

background image

Kontrole

Kontrole su male aplikacije koje možete koristiti direktno na Početnom ekranu.

Funkcioniraju i kao prečice. Na primjer, kontrola Vrijeme vam omogućava pregled

osnovnih informacija o vremenu direktno na početnom ekranu. Kada kliknete kontrolu,

otvori se puna aplikacija Vrijeme. Dodatne kontrole možete preuzeti s usluge Google

Play™.

Dodavanje kontrole na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu

Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati, a zatim kucnite

Kontrole.

2

Pronađite i kucnite kontrolu koju želite dodati.

29

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena veličine kontrole

1

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, zatim pustite kontrolu.

Ukoliko se veličina kontrole može promijeniti, na primjer, kontrola Kalendar, tada se

pojavljuju označeni okvir i tačke za promjenu veličine.

2

Povucite tačke prema unutra ili prema van da smanjite ili povećate kontrolu.

3

Da biste potvrdili novu veličinu kontrole, kucnite negdje na

Početni ekran.

Premještanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite na

novu lokaciju.

Uklanjanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite do

Ukloni s početnog ekrana.