Sony Xperia Z3 Plus - Ikone na statusnoj traci

background image

Ikone na statusnoj traci

Ikone statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

34

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka

Omogućena je Wi-Fi veza i podaci se prenose

Omogućena je Wi-Fi veza, ali nema internetske veze.
Ova ikona se prikazuje i kada se pokušavate povezati na sigurnu Wi-Fi mrežu.

Znak uskličnika nestaje nakon uspješnog prijavljivanja.
Ako je Google™ blokiran u vašem području, znak uskličnika može se pojaviti čak

i kad je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu i kad postoji aktivna internetska veza.

Status baterije

Baterija se puni

Aktiviran je način rada u avionu

Aktivirana je funkcija Bluetooth®

Isključen je ton na mikrofonu

Uključen je spikerfon

Aktiviran je način rada Ne uznemiravaj

Način rada s vibracijom

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

U toku je sinhroniziranje

Problem sa prijavljivanjem ili sinhroniziranjem

Ovisno o vašem pružaocu usluga, mreži ili regiji, moguće je da neće biti dostupne funkcije ili

usluge predstavljene nekim ikonama na ovom spisku.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite potvrdne okvire za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obavještenja

Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka

Poziv u toku

Propušteni poziv

Poziv na čekanju

Prosljeđivanje poziva je uključeno

Nova poruka govorne pošte

Nova poruka e-pošte

Preuzimanje podataka

Prenošenje podataka

35

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Mobilni podaci su onemogućeni

Izvršavanje osnovnog postavljanja uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Kucnite da instalirate preuzeta ažuriranja sistema

Aktiviran je način rada STAMINA

Aktiviran je način rada Ultra STAMINA

Poništavanje buke je uključeno

Napravljen je snimak ekrana

Nova poruka čavrljanja preko usluge Hangouts™

Video razgovor s prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Pokrenuta je mala aplikacija

Pjesma se reproducira

Radio je uključen

Uređaj je povezan na računar putem USB kabla

Interna pohrana je popunjena 75%. Kucnite da prenesete podatke na

memorijsku karticu

Upozorenje

Više (neprikazanih) obavještenja

Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ikone služe samo za

referencu i promjene se mogu uvesti bez prethodnog obavještenja.

Blokiranje aplikacija za šalju obavještenja

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Obavještenja.

3

Odaberite aplikaciju.

4

Kucnite klizač

Blokiraj sve.