Sony Xperia Z3 Plus - Sinhroniziranje s računom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhroniziranje s računom Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Ukoliko vaša kompanija koristi račun Microsoft Exchange ActiveSync, možete pristupiti

poslovnim porukama e-pošte, obavezama iz kalendara i kontaktima direktno na uređaju.

Nakon postavljanja, informacije možete pronaći u aplikacijama

E-poštaKalendar i

Kontakti.

Ako ste postavili račun u aplikaciji Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) na svom uređaju

Xperia™, sigurnosne postavke aplikacije EAS mogu ograničiti vrstu zaključavanja ekrana samo

na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad mrežni administrator iz sigurnosnih razloga odredi tip

zaključavanja ekrana za sve EAS račune radi sigurnosti kompanije. Obratite se mrežnom

administratoru vaše kompanije ili organizacije da biste provjerili koja su sigurnosna pravila

implementirana na mobilnim uređajima. Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna u

Sjedinjenim Državama.

58

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje EAS računa za sinhroniziranje

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Računi i sinhroniziranje > Dodaj račun > Exchange

ActiveSync.

3

Unesite poslovnu adresu e-pošte i lozinku.

4

Kucnite

DALJE. Ako postupak ne uspije, ručno unesite detalje o domeni i serveru

za svoj račun i zatim kucnite

DALJE.

5

Kucnite

U redu kako biste dozvolili serveru kompanije da kontrolira vaš uređaj.

6

Odaberite način sinhroniziranja, interval sinhroniziranja te podatke koje želite

sinhronizirati s uređajem.

7

Kucnite

DALJE, a zatim odaberite kako želite primati obavještenja kada stigne

nova poruka e-pošte.

8

Kucnite

DALJE, unesite naziv poslovnog računa, a zatim kucnite ZAVRŠI

POSTAVLJANJE.

9

Ako se pojavi upit, aktivirajte administratora uređaja kako biste dopustili da vaš

korporativni server postavi određene pravila na uređaj, poput onemogućavanja

snimanja glasa i korištenja enkripcije za pohranu.

Mijenjanje postavki EAS računa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta, a zatim kucnite .

3

Kucnite

Postavke i odaberite EAS račun, a zatim promijenite postavke EAS računa

po želji.

Postavljanje intervala sinhroniziranja za EAS račun

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

E-pošta, a zatim kucnite .

3

Kucnite

Postavke i odaberite EAS račun.

4

Kucnite

Učestalost provjeravanja.

5

Pod stavkom

Postavke za period van vršnog vremena kucnite Učestalost

provjeravanja i odaberite opciju za interval.

Uklanjanje EAS računa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite > Postavke > Računi i sinhroniziranje.

2

Kucnite

Exchange ActiveSync, a zatim odaberite EAS račun koji želite ukloniti.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite

UKLONI RAČUN za potvrdu.

59

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.